QR Icon

Gmina Raba Wyżna otrzymała dofinansowanie w ramach projektu grantowego pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 osi priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

Otrzymane dofinansowanie pozwoli zakupić 58 szt laptopów dla uczniów pochodzących z naszego terenu, których członek w linii prostej pracował w PPGR.

Środki finansowe przyznane dla Gminy Raba Wyżna to 145 000 zł.

Wkład Funduszy Europejskich/dofinansowanie – 100%

 


Termin realizacji projektu 10 miesięcy od podpisania Umowy o powierzenie Grantu.

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647