QR Icon

Od listopada 2022 r. roku w trzech szkołach Gminy Raba Wyżna realizowany jest Grant 3 w ramach projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1. Rozwój Kształcenia Ogólnego, Poddziałanie 10.1.6. Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020”.


Celem projektu jest zniwelowanie u uczniów skutków postpandemicznych COVID 19 poprzez wielowymiarowe wsparcie szkół, w związku z zagrożeniami i skutkami pandemii.

Do projektu przystąpiły trzy szkoły: Szkoła Podstawowa im. Marii i Lecha Kaczyńskich w Podsarniu, Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Harkabuzie oraz Szkoła Podstawowa nr 3 im. Św. Brata Alberta w Skawie.

W ramach Grantu 3. w okresie od listopada 2022 r. do czerwca 2023 r. szkoły realizują m.in.: zajęcia rozwijające uzdolnienia i talenty m.in. koła z języka angielskiego, matematyki, rytmiczno- muzyczne, teatralne, szachowe i dziennikarskie.

W ramach prowadzonych zajęć zostaną również zakupione pomoce dydaktyczne.

Wartość projektu to kwota 120 tysięcy złotych, która została przekazana Gminie Raba Wyżna przez Województwo Małopolskie.

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647