QR Icon

W ramach złożonego wniosku na zadanie pn.: „Przebudowa dróg gminnych: nr 364346K Michałówka w km 0+041 – 0+351 w miejscowości Skawa oraz nr 364077K Winiarskówka w km 0+000 – 0+992 w miejscowości Rokiciny Podhalańskie” na operacje typu: „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Gmina Raba Wyżna otrzymała dofinansowanie w kwocie: 1 685 353,00 zł.
Całkowita wartość zadania: 2 648 677,29 zł.
Planowany termin zakończenia zadania: marzec 2024r.

Opracowanie: Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647