QR Icon

Pojekty i fundusze UE

Materiały informacyjne i zapytania ofertowe dotyczące projektów realizowanych ze środków UE.

>

Rozbudowa, przebudowa oraz remont stacji uzdatniania wody na potoku Kosiczne w Rabie Wyżnej wraz z urządzeniami budowlanymi i infrastruktury technicznej

log ue obszar1

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja mająca na celu pobudzenie rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez poprawę stanu infrastruktury technicznej, wyelimionowanie ograniczeń wynikających z braku dobrej jakości wody oraz wyrównanie szans rozwojowych terenów wiejskich poprzez przebudowę stacji uzdatniania wody, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania  „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Drukuj

>

Przebudowa drogi gminnej nr 364195K Ohladowa w miejscowości Podsarnie w km 0+425-0+760

log ue obszar1

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja mająca na celu polepszenie infrastruktury drogowej we wsi Podsarnie, który umożliwi szybsze, bezpieczniejsze dotarcie do budynków użyteczności publicznej, a który w obecnych warunkach stwarza zagrożenie zdrowia i życia na odległości 335 mb współfinansowana  jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania  „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Drukuj

>

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Gmina Raba Wyżna realizuje zadanie pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 364195K Ohladowa
w miejscowości Podsarnie w km 0+425 - 0+760”
współfinansowane ze środków europejskich, operacja typu: „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”,

Czytaj dalej

Drukuj

>

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Gmina Raba Wyżna realizuje zadanie pn.: „Rozbudowa, przebudowa oraz remont stacji uzdatniania wody na potoku Kosiczne w Rabie Wyżnej wraz z urządzeniami budowlanymi i infrastruktury technicznej” współfinansowane ze środków europejskich,

Czytaj dalej

Drukuj

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647