QR Icon

Pojekty i fundusze UE

Materiały informacyjne i zapytania ofertowe dotyczące projektów realizowanych ze środków UE.

>

Rekrutacja do nowo utworzonego oddziału przedszkolnego w Skawie.

Wójt Gminy Raba Wyżna i Dyrektor Przedszkola Gminnego w Skawie zapraszają rodziców do wzięcia udziału w rekrutacji do nowo utworzonego oddziału przedszkolnego dla dzieci 3-5 letnich w ramach projektu pn.: „Do przedszkola chodź i Ty” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Termin rekrutacji od 02.03.2020 r do 31.03.2020 r.

Czytaj dalej

Drukuj

>

Projekt - „Do przedszkola chodź i TY”

Projekt pn. „Do przedszkola chodź i TY” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

Czytaj dalej

Drukuj

>

Wymiana kotłów na terenie Gminy Raba Wyżna zakończona

 

Zgodnie z umową nr: RPMP.04.04.02-12-0065/17-00-XVII/274/FE/17 z dnia 09.10.2017r.

Gmina Raba Wyżna zakończyła realizację Projektu pn.: „Obniżenie emisji dwutlenku węgla w Gminie Raba Wyżna poprzez wymianę kotłów opalanych biomasą, paliwem gazowym” w ramach poddziałania: 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020.
W/w Projekt obejmował wymianę 57 sztuk starych kotłów na paliwo stałe, na nowe ekologiczne na paliwo gazowe (45 sztuk) oraz na biomasę (12 sztuk).
Całkowita wartość projektu: 785 932,86 zł, w tym dofinansowanie ze środków europejskich: 759 387,58 zł.

Opracowanie: Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy

Drukuj

>

Przebudowa centrum wsi w Bielance

images/log_ue_obszar1.jpg

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Przebudowa centrum wsi w Bielance. Operacja mająca na celu wpływ na zaspakajanie potrzeb mieszkańców, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania  „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”.

Czytaj dalej

Drukuj

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647