QR Icon

Pojekty i fundusze UE

Materiały informacyjne i zapytania ofertowe dotyczące projektów realizowanych ze środków UE.

>

Budowa wiat wolnostojących w miejscowości Rokiciny Podhalańskie

Operacja mająca na celu rozwój infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej poprzez budowę czterech wiat wolnostojących oraz zakup dwóch wiat przenośnych,  które będą służyć mieszkańcom w celu rozwijania aktywności fizycznej oraz zdrowego trybu życia.
Cel operacji zostanie osiągnięty do dnia złożenia wniosku o płatność końcową, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Opracowanie: Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy

Drukuj

>

Budowa urządzeń siłowni zewnętrznej w miejscowościach: Raba Wyżna, Rokiciny Podhalańskie jako obiektów małej architektury

Operacja mająca na celu poprawę infrastruktury społecznej poprzez budowę urządzeń siłowni zewnętrznej do momentu złożenia wniosku
 o płatność końcową, które będą służyć mieszkańcom w celu  rozwijania aktywności fizycznej oraz zdrowego trybu życia, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania  „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 
Opracowanie: Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy

Drukuj

>

Nowa era komputera- poprawa umiejętności poprawy korzystania z Internetu, e- usług przez mieszkańców Gminy Raba Wyżna

logotym

CEL PROJEKTU:
Celem głównym projektu jest zwiększenie stopnia umiejętności korzystania z Internetu, w tym  e -usług oraz przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród mieszkańców Gminy Raba Wyżna, którzy ukończyli 25 rok życia.

Czytaj dalej

Drukuj

>

Nowy szlak turystyczny na terenie Gminy Raba Wyżna

Gmina Raba Wyżna podpisała umowę z: F.H.P.U. „PAŁASZ” Bogusław Pałasz na realizację zadania pod nazwą: „Budowa szlaku turystycznego na terenie Gminy Raba Wyżna”. Nowy szlak pieszo – rowerowy o długości ok. 7 km prowadzić będzie z miejscowości Harkabuz przez Podsarnie do Spytkowic.

Czytaj dalej

Drukuj

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647