QR Icon

Pojekty i fundusze UE

Materiały informacyjne i zapytania ofertowe dotyczące projektów realizowanych ze środków UE.

>

Nowa era komputera- poprawa umiejętności poprawy korzystania z Internetu, e- usług przez mieszkańców Gminy Raba Wyżna

logotym

CEL PROJEKTU:
Celem głównym projektu jest zwiększenie stopnia umiejętności korzystania z Internetu, w tym  e -usług oraz przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród mieszkańców Gminy Raba Wyżna, którzy ukończyli 25 rok życia.

Czytaj dalej

Drukuj

>

Nowy szlak turystyczny na terenie Gminy Raba Wyżna

Gmina Raba Wyżna podpisała umowę z: F.H.P.U. „PAŁASZ” Bogusław Pałasz na realizację zadania pod nazwą: „Budowa szlaku turystycznego na terenie Gminy Raba Wyżna”. Nowy szlak pieszo – rowerowy o długości ok. 7 km prowadzić będzie z miejscowości Harkabuz przez Podsarnie do Spytkowic.

Czytaj dalej

Drukuj

>

Ogłoszenie o rozpoczęciu naboru wniosków

W związku z realizacją projektu pn. „Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu gminy Raba Wyżna”, nr projektu RPMP.05.02.02-12-1106/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 5 – Ochrona środowiska, Działanie 5.2 – Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2. Gospodarka odpadami.

 

Wójt Gminy Raba Wyżna ogłasza nabór wniosków do w/w projektu dot. usuwania wyrobów zawierających azbest w latach 2018 - 2020 na terenie Gminy Raba Wyżna.

O dofinansowanie mogą się ubiegać osoby fizyczne. W ramach projektu przewidziano odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z obszaru Gminy.

 

UWAGA! Szczegóły dotyczące regulaminu oraz warunków przyznawania pomocy, a także obowiązujące wzory wniosków stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

Formularze wniosków oraz załączników można również pobrać w Urzędzie Gminy Raba Wyżna adres Raba Wyżna 41, 34-721 Raba Wyżna pokój 3-02.

 

Informacje na w/w temat można uzyskać w Urzędzie Gminy Raba Wyżna, pok. Nr 3-02 oraz pod numerem telefonu 18 2691 266.

Czytaj dalej

Drukuj

>

Obniżenie emisji dwutlenku węgla w Gminie Raba Wyżna poprzez wymianę kotłów opalanych biomasą, paliwem gazowym

logo UE Malopolska m

Gmina Raba Wyżna realizuje projekt pn.: „Obniżenie emisji dwutlenku węgla w Gminie Raba Wyżna poprzez wymianę kotłów opalanych biomasą, paliwem gazowym”

Czytaj dalej

Drukuj

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647