QR Icon

Wparcie skierowane jest do osób bez zatrudnienia po 30 roku życia, które zamieszkują na terenie jednego z powiatów: suski, wielicki, miasto Tarnów, tarnowski, wadowicki, brzeski, gorlicki, chrzanowski, nowosądecki, tatrzański, dąbrowski, nowotarski, proszowicki, oświęcimski, limanowski, olkuski.

zdjęcie pracownika przy biurku
Uczestnik projektu musi należeć do jednej z poniższych grup:
- osoby powyżej 50 roku życia,
- osoby długotrwale bezrobotne,
- osoby z niepełnosprawnościami,
- osoby o niskich kwalifikacjach,
- kobiety,

Uczestnikiem projektu nie może zostać osoba, która bierze udział w innym projekcie aktywizacji zawodowej współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Liczba miejsc w projekcie: 147 osoby bezrobotne, 75 osób długotrwale bezrobotnych, 153 osób biernych zawodowo, 246 osób o niskich kwalifikacjach, 38 osoby z niepełnosprawnościami, 79 osób w wieku 50 +.

Formy wsparcia:
- pomocy doradcy zawodowego w ustaleniu planu działania
- propozycje ofert pracy lub płatnego stażu
- szkolenia pozwalające uzyskać kompetencje i/lub kwalifikacje, po zakończeniu których uczestnik otrzyma stypendium szkoleniowe (6,89 zł/godz. netto), certyfikat
- staże zawodowe z możliwością kontynuacji zatrudnienia, podczas których uczestnik otrzyma stypendium stażowe (1536,50 zł/miesiąc netto)- pomoc psychologa, coacha, trenera zatrudnienia wspieranego, doradcy zawodowego, prawnika i innych specjalistów (według potrzeb uczestnika), którzy przygotują uczestnika do kontaktu z pracodawcą

Ponadto oferujemy:
- osobom, które opiekują się osobą zależną sfinansowanie opieki nad tą osobą podczas udziału w zajęciach
- osobom, które będą dojeżdżać na zajęcia uzyskanie zwrotu kosztów dojazdu
- materiały szkoleniowe, posiłek podczas zajęć

Udział w projekcie: bezpłatny

Źródło i więcej informacji: http://pro-studio.org.pl/od-biernosci-do-aktywnosci-2/

 

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647