Drukuj

Gminę Raba Wyżna zamieszkuje obecnie 14 014 tysięcy mieszkańców. Liczba mieszkańców gminy w latach 2000 do 2006 nieznacznie wzrosła, co może wynikać z faktu coraz częściej obserwowanego zjawiska migracji mieszkańców miast na tereny wiejskie.

Dzieci i młodzież chętnie korzystają z zaplecza sprtowo-rekreacyjnego, jakie istnieje w każdej miejscowości.  Są to głównie boiska wielofunkcyjne pokryte poliuretanem i place zabaw. W Rabie Wyżnej funkcjonuje boisko Orlik oraz miasteczko komunikacyjne. Gmina jest przyjazna dla osób niepełnosprawnych. Budynki Wiejskich Ośrodków Zdrowia i inne obiekty publiczne dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Słynni mieszkańcy gminy:

Odsłony: 13728