Drukuj

Na terenie gminy Raba Wyżna działają 5 kluby sportowe. Do zadań klubów należy prowadzenie sekcji i szkoleń w zakresie czynnego uprawiania sportu i udziału w rozrywkach sportowych oraz upowszechnianie sportu masowego poprzez organizowanie imprez – rodzinnych festynów sportowo-rekreacyjnych dla społeczności lokalnej.

Organizowane są także liczne imprezy sportowe:

Odsłony: 15460