QR Icon

Samorząd lokalny jest organizacją mieszkańców gminy Raba Wyżna, mających wspólne interesy i potrzeby publiczne. Jest to forma administracji publicznej, w której mieszkańcy tworzą z mocy prawa wspólnotę i decydują o realizacji zadań administracyjnych, wynikających z potrzeb mieszkańców gminy.

 

Gmina realizuje zadania poprzez swoje organy: radę gminy (organ stanowiący i kontrolny) oraz wójta.

Osoby, które chciałaby przedstawić samorządowi Raby Wyżnej istotny problem lub chcą wziąć udział w dyskusji, mogą napisać do Urzędu Gminy za pomocą formularza kontaktowego

Aktualne informacje na temat działań samorządu gminy Raba Wyżna znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej 

Ogłoszenia i Informacje

CZWARTY NABÓR DO PROJEKTU „MAŁOPOLSKA NIANIA 2.0”

Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w związku z realizacją Projektu „Małopolska Niania 2.0” ogłasza NABÓR DO PROJEKTU „MAŁOPOLSKA NIANIA 2.0”

Więcej…

Promesa dla Gminy Raba Wyżna

W dniu 16 maja  2022 r. Pan Edward Siarka - wiceminister środowiska, przekazał Wójtowi Gminy Raba Wyżna Andrzejowi Dziwiszowi promesę na realizację zadania pn: „Remont drogi gminnej nr 364144K Beskid Granica” w miejscowości Harkabuz.

Więcej…

Zarządzenie Wójta gminy Raba Wyżna

Zarządzenie NR 33/2022 Wójta Gminy Raba Wyżna z dnia 22 kwietnia 2022 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Raba Wyżna przeznaczonych do użyczenia.

Zarządzenie oraz wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia dostępne w BIP.

W dniach 13 - 27 maja 2022 r. zamknięty odcinek drogi powiatowej Skawa – Raba Wyżna

W dniach 13 - 27 maja 2022 r. zamknięty dla ruchu drogowego odcinek drogi powiatowej nr 1665 K Skawa – Raba Wyżna w rejonie Remizy OSP Skawie (przejazd kolejowo-drogowy w km. 32,974 linii kolejowej nr 98).

Więcej…

Kolejne Zebrania Wiejskie w Gminie Raba Wyżna

 W miesiącu maju odbędą się kolejne zebrania według następującego harmonogramu:

 Lp.

Nazwa sołectwa

Data

Godzina i miejsce zebrania

1.

Bukowina-Osiedle

08.05.2022r.

10:30,  Remiza OSP

2.

Harkabuz

08.05.2022r.

12:00, OSP Harkabuz

3.

Podsarnie

08.05.2022r.

13:00, Szkoła Podstawowa w Podsarniu

4.

Raba Wyżna

29.05.2022r.

10:45, Dom Parafialny w Rabie Wyżnej

Zgodnie z § 8 ust.2 Statutów Sołectw Gminy Raba Wyżna czas, miejsce oraz porządek obrad zebrania wiejskiego sołtys podaje do wiadomości publicznej poprzez zawiadomienie na tablicach ogłoszeń znajdujących się w sołectwie na co najmniej 7 dni przed terminem zebrania oraz w inny sposób przyjęty w sołectwie.

 

Wójt Gminy Raba Wyżna

/-/

mgr Andrzej Dziwisz

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647