QR Icon

Od dnia 15 września 2014 r. w Urzędzie Gminy w Rabie Wyżnej na okres 60 dni zostanie wyłożony do publicznego wglądu projekt uproszczonego planu urządzenia lasów stanowiących własność osób fizycznych.

W terminie 30 dni od wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu, zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu w miejscu jego wyłożenia. Starosta wydaje decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków.
W dniu 26 września 2014 r. w godz. 9.00-15.00 w miejscu wyłożenia uproszczonego planu urządzenia lasów, upoważniony przedstawiciel wykonawcy planu tj. KRAMEKO spółka z o.o. Kraków, w ramach konsultacji społecznych, będzie zainteresowanym właścicielem lasów udzielał informacji i składał wyjaśnienia do zapisów zawartych w wyłożonym planie.
Zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy o lasach (jednolity tekst: Dz.U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435 z późn. zm.) dane zawarte w uproszczonym planie urządzenia lasów będą podstawą naliczenia podatku leśnego.

Ogłoszenia i Informacje

Obwieszczenie Wójta Gminy

Wójt Gminy Raba Wyżna, działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1683 z późn. zm.) informuje, że Koło łowieckie „PONOWA” przeprowadzi polowania zbiorowe w obwodzie łowieckim nr 229, w dniu 12.12.2021 r., na terenie miejscowości: Bukowina – Osiedle, Harkabuz i Podsarnie.
Rozpoczęcie polowań zbiorowych - godz. 8.00, zakończenie - godz. 15.00

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raba Wyżna, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Raba Wyżna.

 

Treść obwieszczenia dostępna w BIP.

Kotki do adopcji

Młode kotki  (na zdjęciach poniżej) szukają domu. Koty znajdują się w miejscowości Skawa.

 

Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Raba Wyżna (pokój 3-02), nr tel.: 18 26 912 66

Znaleziono psa w Rabie Wyżnej

Znaleziono suczkę na stacji Orlen w miejscowości Raba Wyżna. W chwili znalezienia suczka nie posiadała obroży. Zwierze jest bardzo przyjaźnie nastawione do ludzi.

Poniżej prezentujemy zdjęcie psa.

Jeśli ktoś rozpoznaje psa, zna właściciela prosimy o kontakt: Urząd Gminy Raba Wyżna - 18 269 12 66.

Więcej…

Uwaga! Od 29 listopada do 8 grudnia 2021r. zamknięty przejazd kolejowy w Skawie Dolnej

Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie działające na zlecenie PKP S.A. zawiadamia o całkowitym zamknięciu dla ruchu kołowego przejazdu kolejowo-drogowego zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 1668K Rabka-Skawa-Naprawa w miejscowości Skawa Dolna w dniach od 29 listopada do 8 grudnia 2021r.  

Więcej…

Znaleziono psa w Sieniawie

Znaleziono suczkę w miejscowości Sieniawa.

Poniżej prezentujemy zdjęcie psa.

Jeśli ktoś rozpoznaje psa, zna właściciela prosimy o kontakt: Urząd Gminy Raba Wyżna - 18 269 12 66.

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647