Drukuj

Podczas dzisiejszej sesji Rady Gminy Raba Wyżna

Komendant Straży Gminnej Pan Marek Gałecki przedstawił sprawozdanie z działalności za 2011 rok. Straż Gminna kończy swoją działalność z dniem 30 kwietnia 2012. Rada przyjęła także Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2012-2014, natomiast Komisja Rewizyjna przedstawiła wyniki kontroli wydatków bieżących i inwestycyjnych w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska oraz działalności Szkoły Podstawowej w Harkabuzie w zakresie wykonywania zadań gminy.

Galeria tutaj.

Odsłony: 6331