Drukuj

Po wakacyjnej przerwie na dzień 30 sierpnia zwołana została sesja Rady Gminy.

W trakcie obrad podjęta została uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej samorządowi powiatu, w formie dotacji celowej, z przeznaczeniem na utwardzenie pobocza w ciągu drogi powiatowej Rabka-Skawa-Naprawa w miejscowości Skawa. Przyjęto również punktowe zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla wsi Raba Wyżna, które podyktowane zostały wnioskami właścicieli przedmiotowych działek.
W wyniku wspólnego działania gmin Raba Wyżna, Czarny Dunajec i Jabłonka oraz samorządu powiatu, podjęte zostały działania zmierzające do zaliczenia ciągu komunikacyjnego Podszkle-Podsarnie-Jabłonka-Podwilk do kategorii dróg powiatowych. W związku z powyższym nastąpiła konieczność pozbawienia drogi gminnej "Do zawady" w Podsarniu, będącej częścią w/w ciagu komunikacyjnego, kategorii drogi gminnej.

Odsłony: 5729