QR Icon

Sołectwa

>

Wybory sołeckie na zebraniach wiejskich 17 i 24 lutego

Wójt Gminy informuje, że zostaną przeprowadzone wybory sołtysa i członków rady sołeckiej na zebraniach wiejskich w dniu 17 lutego 2019r. w miejscowościach:
- Skawa, godzina 10:00 w Szkole Podstawowej Nr 1 w Skawie,
- Harkabuz, godzina 12:00  w remizie OSP w Harkabuzie,
- Podsarnie, godzina 14:00  w Szkole Podstawowej w Podsarniu.

Czytaj dalej

Drukuj

>

Harmonogram zebrań wiejskich

W miesiącu wrześniu przeprowadzone zostaną zebrania wiejskie.

Czytaj dalej

Drukuj

>

Nowa kadencja sołtysów

Czterech nowych sołtysów odebrało zaświadczenie o wyborze na kadencję 2015-2019.

Czytaj dalej

Drukuj

>

Gminne dożynki

Gminne Dożynki w Rabie Wyżnej zorganizowali: sołectwo Raba Wyżna, Gminny Ośrodek Kultury, Stowarzyszenie „Przyjazna Dolina Raby” i Stowarzyszenie „ Aktywni Rabianie”.

Czytaj dalej

Drukuj

>

III święto bobu

Degustacja potraw z bobu oraz występy zespołów regionalnych towarzyszyły III świętu bobu.

Czytaj dalej

Drukuj

>

Bezpłatne szkolenia komputerowe

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia komputerowe.

Czytaj dalej

Drukuj

>

Spotkanie opłatkowe w Bukowinie-Osiedle

Dnia 18 stycznia 2014 roku w Remizie OSP w Bukowinie-Osiedle odbyło się spotkanie opłatkowe zorganizowane przez sołtysa i mieszkańców wsi.

Czytaj dalej

Drukuj

>

Zebrania wiejskie w gminie Raba Wyżna 15.09.2013

Wójt Gminy wraz z sołtysami zaprasza mieszkańców do udziału w zebraniach wiejskich.

Czytaj dalej

Drukuj

>

Jubileusz 80-lecia Orkiestry Dętej w Skawie

Orkiestra dęta ze Skawy istnieje od 1933 roku.

Czytaj dalej

Drukuj

>

Zebranie wiejskie w Rabie Wyżnej

Sołtys wsi Raba Wyżna serdecznie zaprasza na zebranie wiejskie.

Czytaj dalej

Drukuj

>

Skawa ma nowy plac zabaw

Przy filii Szkoły Podstawowej w Skawie  powstał plac zabaw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,

Czytaj dalej

Drukuj

>

KOLOROWE LATO W SKAWIE

 W dniach od 20-24 sierpnia w miejscowości Skawa została zorganizowana akcja półkolonii dla dzieci z naszej miejscowości.

Czytaj dalej

Drukuj

>

Zebranie wiejskie w Podsarniu

W dniu 15 kwietnia 2012 roku o godzinie 13:00 w Szkole Podstawowej w Podsarniu odbędzie się zebranie wiejskie.

Czytaj dalej

Drukuj

Ogłoszenia i Informacje

STYPENDIUM SZKOLNE na rok szkolny 2019/2020

W tym roku wnioski na stypendia będzie można składać od 26 sierpnia 2019 r. do 15 września 2019 r. na rok szkolny 2019/2020, a w przypadku słuchaczy kolegiów - do dnia 15 października 2019 r. w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół Gminy Raba Wyżna z siedzibą w budynku Urzędu Gminy Raby Wyżnej 41, pokój 2-08, I piętro, tel. (018) 2671006 lub w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy Raba Wyżna.

Więcej…

Film edukacyjny dla rolników i dordców rolnych " Zamykanie obiegu biogenów w gospodarstwie rolnym"

Szanowni Państwo,

W wyniku współpracy Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie w ramach kampanii edukacyjnej „Ograniczenie zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego metodą poprawy jakości wód”, współfinansowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, powstał pięcioodcinkowy film edukacyjny dla rolników i doradców rolnych pt. ,,Zamykanie obiegu biogenów w gospodarstwie rolnym”.

W pierwszej jego części poruszana jest tematyka wagi wody w gospodarstwie rolnym i środowisku naturalnym. Omówione są źródła biogenów dostających się do zbiorników wodnych, czynniki wpływające na spływ związków biogennych, proces eutrofizacji wód oraz jego skutków dla ludzi. Przybliżone zostają także, zagadnienia Programu Azotanowego oraz Ustawy Prawo Wodne.

https://youtu.be/5OFcghqE0tI

Druga część dotyczy zagadnień związanych z produkcją zwierzęcą. Omówione zostają obecne trendy w hodowli zwierząt oraz zagrożenia środowiskowe płynące z przemysłowej produkcji zwierzęcej. Przekazywane są informacje jak odpowiednie produkować nawozy naturalne, jak gospodarować ich nadwyżką oraz jak wyliczyć ilość nawozów produkowanych w gospodarstwie.

https://youtu.be/bhu7sGNWaZY

Trzecia część jest poświęcona głównie stosowaniu nawozów w taki sposób by ograniczyć ich wymywanie, odpowiedniemu składowaniu nawozów naturalnych. Pokazane w sposób wizualny jest także w jaki sposób wyliczyć minimalne wielkości urządzeń do przechowywania nawozów.

https://youtu.be/CorEZpt8-_w

W kolejnej części wskazane są strumienie strat biogenów z pól, metody określania bilansu azotu, obowiązki rolnika wynikające z Programu Azotanowego oraz sposoby planowania nawożenia. Pokazane jest jak wykonać plan nawożenia i badania zasobności gleby.

https://www.youtube.com/watch?v=-W2Cg5dOqSo

W ostatniej części filmu pokazane są metody racjonalnego gospodarowania oraz przykłady dobrych praktyk rolnych. Pokazane są one na przykładach gospodarstw gdzie się je stosuje.

https://youtu.be/giJZ0tYezBM


Więcej informacji na temat kampanii edukacyjnej „Ograniczenie zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego metodą poprawy jakości wód”, współfinansowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: http://www.fdpa.org.pl/azot

Szansa dla tegorocznych maturzystów - XII edycja stypendiów pomostowych w gminie Raba Wyżna

Stowarzyszenie Oświatowe ECHO w Rabie Wyżnej ogłasza XII edycję Programu Stypendiów Pomostowych na rok akademicki 2019/2020

Więcej…

Obsadzenie mandatów bez przeprowadzenia głosowania do Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej

OBWIESZCZENIE OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 48 w Rabie Wyżnej
Na podstawie uchwały nr 1/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 lutego 2019 r. § 14 pkt 3, oraz uchwały Okręgowej Komisji Wyborczej nr 6 w Rabie Wyżnej z dnia 5 lipca 2019 r. Okręgowa Komisja Wyborcza zawiadamia wyborców Okręgu Wyborczego nr 48, o obsadzeniu mandatów na członków Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej w Okręgu Wyborczym nr 48 w Rabie Wyżnej bez przeprowadzenia głosowania ustalonego na dzień 28 lipca 2019 r.

Więcej…

RAPORT OKRESOWY Z WDRAŻANIA PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY RABA WYŻNA ZA 2018 ROK

Więcej…

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647