QR Icon
>

Wybory sołeckie na zebraniach wiejskich 17 i 24 lutego

Wójt Gminy informuje, że zostaną przeprowadzone wybory sołtysa i członków rady sołeckiej na zebraniach wiejskich w dniu 17 lutego 2019r. w miejscowościach:
- Skawa, godzina 10:00 w Szkole Podstawowej Nr 1 w Skawie,
- Harkabuz, godzina 12:00  w remizie OSP w Harkabuzie,
- Podsarnie, godzina 14:00  w Szkole Podstawowej w Podsarniu.

W dniu 24 lutego 2019r. w miejscowościach:
- Bielanka, godzina 9:30  w Szkole Podstawowej w Bielance,
- Rokiciny Podhalańskie, godzina 12:00  w remizie OSP w Rokicinach Podhalańskich,
- Sieniawa, godzina 14:00  w Szkole Podstawowej w Sieniawie.

Szczegółowe informacje na tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach oraz w BIP Urzędu Gminy .

Drukuj

Ogłoszenia i Informacje

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

W związku z ustanowieniem dnia 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw, Ministerstwo Sprawiedliwości po raz kolejny koordynuje „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. W bieżącym roku obchody będą się odbywały w dniach 18 lutego – 24 lutego.

Więcej…

Obwieszczenie Wójta Gminy Raba Wyżna

Wójt Gminy Raba Wyżna, działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia
13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 201
8 r., poz. 2033) informuje, że Koło łowieckie „Knieja” przeprowadzi polowania zbiorowe w obwodzie łowieckim nr 207,
w terminach i miejscach podanych w załączniku nr 1 do obwieszczenia.

 

Załącznik nr 1 do Obwieszczenia:

- Plan polowań koła łowieckiego Knieja w Skawie ZO Nowy Sącz

 

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raba Wyżna, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Raba Wyżna.

Więcej…

KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ROKICINACH PODHALAŃSKICH

Wójt Gminy Raba Wyżna ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora:
- Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Rokicinach Podhalańskich

Więcej…

Znaleziono Psa- Raba Wyżna

Został znaleziony pies w miejscowości Raba Wyżna. Mieszaniec, średniego wzrostu (do kolan). Pies posiada obroże.

Jeśli ktoś rozpoznaje psa, zna właściciela lub jest zainteresowany jego adopcją prosimy o kontakt: Urząd Gminy Raba Wyżna - 18 269 12 66.

Więcej…

Ogłoszenie o naborze wniosków- AZBEST

W związku z realizacją projektu pn. „Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu gminy Raba Wyżna”, nr projektu RPMP.05.02.02-12-1106/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 5 – Ochrona środowiska, Działanie 5.2 – Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2. Gospodarka odpadami.

 

Wójt Gminy Raba Wyżna informuje o możliwości składania wniosków do w/w projektu dot. usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Raba Wyżna.

O dofinansowanie mogą się ubiegać osoby fizyczne. W ramach projektu przewidziano odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z obszaru Gminy.

 

UWAGA! Szczegóły dotyczące regulaminu oraz warunków przyznawania pomocy, a także obowiązujące wzory wniosków stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Formularze wniosków oraz załączników można również pobrać w Urzędzie Gminy Raba Wyżna adres Raba Wyżna 41, 34-721 Raba Wyżna pokój 3-02.

Informacje na w/w temat można uzyskać w Urzędzie Gminy Raba Wyżna, pok. Nr 3-02.

Więcej…

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647