Drukuj

Gmina Raba Wyżna otrzymała promesę na realizację zadania pn.: „Modernizacja drogi transportu rolniczego nr 364187 K Sołtysowa II w miejscowości Podsarnie w km 0+078 – 0+358” w ramach, którego zostanie wykonana nowa nawierzchnia żwirowo – tłuczniowa o dł. 280 mb.

Całkowity koszt w/w zadania: 150 389,15 zł, w tym: dofinansowanie ze środków budżetu województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w wysokości: 75 000,00 zł.

images/promesa_75_drogi.jpg

Opracowanie: Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy

Odsłony: 368