QR Icon

W dniu 5 września 2020 roku na cmentarzu Südfriedhof w Norymberdze miało miejsce uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej polskich robotników przymusowych oraz żołnierzy spoczywających w zbiorowej mogile.

Fot.5 Odsłonięcie tablicy w Norymberdze

Wśród 95 nazwisk figurujących na tablicy w centralnej kwaterze cmentarza widnieje nazwisko śp. Jana Rapacza (urodzonego w Rabie Wyżnej), syna Józefa, gajowego lasów dworskich Jamne nad rolą „Role”. Podczas uroczystości modlitwy prowadził i pamiątkową tablicę poświęcił Ks. Stanisław Stenka duszpasterz tamtejszej parafii pełniący dawniej przez 15 lat posługę kapłańską w Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Mszanie Górnej.

W uroczystości odsłonięcia i poświęcenia pamiątkowej tablicy uczestniczyli m.in.:
- radni miasta Norymbergi,
- Pan Marcin Król – Konsul Rzeczypospolitej Polskiej w Monachium,
- Pan Brehmie poseł Parlamentu Federalnego,
- Froben Dietrich Schulz przewodniczący Towarzystwa Niemiecko- Polskiego we Frankonii,
- Pani Ewa Keller-Wielopolski wiceprzewodnicząca Towarzystwa Niemiecko- Polskiego we Frankonii, której inicjatywa umożliwiła nawiązanie kontaktu z rodziną, której miejsce spoczynku żołnierza Jana Rapacza (ojca i dziadka) było dotychczas nieznane,
- Marek Schejka inicjator projektu, ponad dwa lata wyszukiwał i weryfikował dane o dotychczas bezimiennie pochowanych 95 polskich ofiarach II Wojny Światowej. Zwieńczeniem jego starań jest  sporządzenie brązowej tablicy zawierającej nazwiska spoczywających tu osób,
- na zaproszenie Towarzystwa Niemiecko-Polskiego we Frankonii delegacja Gminy Raba Wyżna w składzie: Robert Migiel - sekretarz gminy, Adam Sawina – radny i Andrzej Pak oraz członkowie rodziny śp. Jana Rapacza, syn Stefan z wnuczką,
- mieszkańcy Norymbergi.

Godny podkreślenia był fakt, że wszyscy oficjalnie zabierający głos w pierwszych słowach serdecznie witali delegacje z Polski, dziękowali za przybycie i nadanie uroczystości wysokiej rangi.

Fot.1 Odsłonięcie tablicy w Norymberdze

Fot.2 Odsłonięcie tablicy w Norymberdze

Fot.3 Odsłonięcie tablicy w Norymberdze

Fot.4 Odsłonięcie tablicy w Norymberdze

 Fotografie: A.Sawina

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647