QR Icon

PROPOZYCJE DOBRYCH PRAKTYK W ZAKRESIE ZMNIEJSZENIA ZUŻYCIA ENERGII W BIURZE

Katalog działań, jakie mogą być podejmowane w celu zmniejszenia zużycia energii jest bardzo szeroki. Do istotnych działań w tym zakresie należy zaliczyć w szczególności:

 • wykorzystanie ciepła odpadowego z serwerowni do ogrzewania zajmowanych budynków;
 • modernizację lub wymianę oświetlenia;
 • zastosowanie systemów pomiarowych, monitorujących i sterujących w ramach wdrażania systemów zarządzania energią;
 • dążenie do zapewnienia temperatury pomieszczeń: przy ogrzewaniu budynku na poziomie 19 stopni Celsjusza, przy chłodzeniu budynku na poziomie 25 stopni Celsjusza;
 • wprowadzenie usprawnień organizacyjnych oraz działań edukacyjno-informacyjnych racjonalizujących zużycie energii przez pracowników urzędów;
 • nabycie urządzeń, instalacji lub pojazdów, charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji;
 • wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie, instalację lub pojazd charakteryzujący się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji;
 • realizacja przedsięwzięć – termomodernizacyjnych i niskoemisyjnych;
 • wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego EMAS;
 • edukowanie i dzielenie się dobrymi praktykami;
 • audyt energetyczny budynku;
 • termomodernizacja budynku;
 • zamontowanie instalacji fotowoltaicznej;
 • montaż oświetlenia energooszczędnego (przejście na oświetlenie ledowe powoduje zmniejszenie zużycia energii o 50%);
 • montaż baterii kompensacyjnych (dzięki czemu nie płacimy kar za energię pojemnościową);
 • zakup sprzętu z wyższymi klasami energetycznymi (np. komputery i laptopy, nowoczesna serwerownia, windy);
 • automatycznie wyłączanie urządzeń po godzinach pracy (np. instalacja klimatyzacyjna);
 • podział oświetlenia na strefy;
 • zamykanie okien przy włączonej klimatyzacji lub ogrzewaniu;
 • wykorzystywanie naturalnego oświetlenia bez zasłaniania okien;
 • korzystanie z urządzeń zgodnie z wytycznymi producenta;
 • niezostawianie urządzeń w stanie spoczynku/czuwania;
 • ustawianie w sprzęcie komputerowym trybu oszczędzania energii;
 • wyłączanie przedłużaczy i ładowarek;
 • drukowanie, kopiowanie, skanowanie dokumentów – zbiorczo;
 • korzystanie z lampek (oświetlenia na biurku) zamiast oświetlenia górnego;
 • wyłączanie światła w chwili opuszczania pomieszczenia;
 • ustawianie lodówek z dala od źródeł ciepła i regularne ich rozmrażanie;
 • wyłączanie lodówek przed planowaną dłuższą nieobecnością;
 • gotowanie w czajnikach elektrycznych odpowiedniej do potrzeb ilości wody;
 • malowanie pomieszczeń na jasne kolory;
 • porównywanie i wybór najkorzystniejszej oferty firm dostarczających prąd.

Źródło i więcej informacji: https://www.gov.pl/web/edukacja-ekologiczna/oszczedzamy-w-biurze

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647