QR Icon

 

Informuję, iz w miesiącu marzec 2012 roku zostaną przeprowadzone następujące szkolenia:
- 19 marca - szkolenie: Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

- 21 marca - szkolenie: Nowa instrukcja kancelaryjna - I grupa,

- 22 marca - szkolenie: Nowa instrukcja kancelaryjna - II grupa,

- 23 marca - szkolenie: Nowa instrukcja kancelaryjna - III grupa,

- 22 marca - szkolenie: Wydatki strukturalne,

- 23 marca - szkolenie: Pomoc de minimis.

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647