QR Icon

 

Zakup INFOKIOSKU

Urząd Gminy zaprasza do złożenia ofert na zakup infokiosku w ramach projektu Mały urząd- wysoka jakość i zaufanie społeczne w terminie do 13-03-2012 r. do godz. 11:00.

Zakup urządzenia współfinansowany jest przez Unię Europejską środkami Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.

Zapytanie ofertowe w pełnej treści tu do pobrania infokiosk.

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647