QR Icon

W dniu 29 marca 2012 o godzinie 14:30 w Urzędzie Gminy odbędzie się konferencja podsumowująca projekt "Mały Urząd-wysoka jakość i zaufanie społeczne".

Projekt realizowany jest w ramach poddziałania 5.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej".

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647