QR Icon

Dobiegła końca realizacja projektu "Mały Urząd – wysoka jakość i zaufanie społeczne", realizowanego w ramach poddziałania 5.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Urzędzie Gminy Raba Wyżna. 

Celem projektu był wzrost jakości i przejrzystości usług świadczonych na rzecz mieszkańców i przedsiębiorców z terenu gminy Raba Wyżna oraz wzrost kompetencji pracowników, poprzez organizację szkoleń i kursów.
Podsumowania projektu dokonała koordynator Pani Joanna Senetelska, która opisała cele i osiągnięte rezultaty.  
Na zakończenie Wójt Pan Andrzej Dziwisz podziękował wszystkim zaangażowanym osobom za  pracę włożoną w sprawną realizację projektu.

Zapraszamy do galerii.

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647