QR Icon

Nie przydzielone z 2010

Artykuły przeniesione z pop. ale nie przypisane do kategorii.

>

OBWIESZCZENIE

O wydaniu postanowienia nie stwierdzającego obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami)

zawiadamiam strony postępowania

Czytaj dalej

Drukuj

>

Usuwamy azbest! - zwycięzcą Gimnazjum Nr 1 Rabie Wyżnej

Laureatami konkursu „Usuwamy azbest!” w województwie małopolskim zostali:
W kategorii szkół podstawowych:
I.Publiczna Szkoła Podstawowa w Mokrzyskach
II.Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Maruszynie Górnej
III.Publiczna Szkoła Podstawowa w Porębie Spytkowskiej

W kategorii szkół gimnazjalnych:
I.Gimnazjum nr 1 im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Rabie Wyżnej
II.Gimnazjum im. Bohaterów Września w Szczucinie
III.Zespół Szkół nr 2 w Chrzanowie. Gimnazjum nr 2 im. J. Korczaka

W kategorii szkół średnich:
 I.Zespół Szkół nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Bochni

Czytaj dalej

Drukuj

>

Ogłoszenie wójta Gminy o organizowanych przetargach na srzedaż nieruchomości

Wójt Gminy Raba Wyżna ogłasza 5 przetargów na sprzedaż nieruchomości z terenu Gminy. Wystawione na sprzedaż są nieruchomości z miejcowości Sieniawa (rola Kalembówka) oraz miejscowości Skawa ( role Skawcówka, Kozłówka, oraz 2 z roli Daindrówka). Ogłoszenie o przetargach i szczegóły można zobaczyć w Biuletynie Informacji Publicznej naszej gminy

Drukuj

>

Wyniki (rezultaty) projektu

Rezultatem projektu jest znaczny wzrost zainteresowania piłką siatkową wśród dzieci i młodzieży w naszej gminie, którzy aktywnie korzystają z zajęć szkolnych i pozalekcyjnych zajęć sportowych. Wyrażają oni również chęć uczestnictwa w podobnych projektach w przyszłości.

Drukuj

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647