QR Icon

Z dniem 4 stycznia 2016 r. w Urzędzie Gminy Raba Wyżna uruchomiony został bezpłatny punkt pomocy prawnej. W  2017 roku  w punkcie w Rabie Wyżnej  przyjmować  będzie rotacyjnie 13 adwokatów wskazanych przez Izbę Adwokacką.   

Dyżury prawników w Urzędzie Gminy w Rabie Wyżnej będą w:
poniedziałki od 9.00 - 15.00,
środy od 8.00 - 15.00,
piątki od 8.00 - 15.00

LP

 

Osoby uprawnione do otrzymania

nieodpłatnej pomocy prawnej

 

Dokumenty wymagane do otrzymania przez osoby

uprawnione nieodpłatnej pomocy prawnej

1

Osoby, którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia

Oryginał lub odpis decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej  
Pisemne oświadczenie osoby uprawnionej  o nie wydaniu wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia złożone udzielającemu nieodpłatnej pomocy prawnej
2 Osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny Ważna Karta Dużej Rodziny
3 Kombatanci Zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
4 Weterani Ważna legitymacja weterana lub legitymacja weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011r. o weteranach działań poza granicami państwa
5 Osoby, które nie ukończyły 26 lat Dokument stwierdzający tożsamość
6 Osoby, które ukończyły 65 lat Dokument stwierdzający tożsamość
7

Osoby, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty.

Pisemne oświadczenie osoby uprawnionej o występowaniu co najmniej jednej z okoliczności uzasadniającej otrzymanie nieodpłatnej pomocy prawnej złożone udzielającemu nieodpłatnej pomocy prawnej
8

Kobiety w ciąży

Dokument potwierdzający ciążę

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA UDZIELANA BĘDZIE W ZAKRESIE:
spraw karnych
spraw cywilnych  
spraw rodzinnych
spraw administracyjnych
ubezpieczenia społecznego
prawa pracy
przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej
spraw podatkowych z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

 

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647