QR Icon

Z dniem 4 stycznia 2016 r. w Urzędzie Gminy Raba Wyżna wspólne ze Starostwem Powiatowym w Nowym Targu uruchomiony został bezpłatny punkt pomocy prawnej.

Dyżury prawników w Urzędzie Gminy w Rabie Wyżnej będą w:
poniedziałki od 9.00 - 15.00,
środy od 8.00 - 15.00,
piątki od 8.00 - 15.00

Darmowa pomoc prawna  przysługuje osobie,  która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej  i  która złoży  stosowne oświadczenie w tym zakresie.
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
    • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
    • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
    • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa wyżej, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
    • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w  postępowaniu sądowym lub ustanowienie  adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym  ze skierowaniem sprawy na drogę sądową,
    • nieodpłatną mediację (w punktach usytuowanych w: Nowym Targu i Szczawnicy).
      
      Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Telefoniczna możliwość umawiania wizyt w celu uzyskania  nieodpłatnej pomocy prawnej pod nr telefonu 18  2661 300 (Biuro Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Nowym Targu).

Osobom ze znaczną  niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej osobiście oraz osobom doświadczającym  trudności w komunikowaniu się może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna (z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji) także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, po wcześniejszym zgłoszeniu  na podany wyżej numer telefonu.      
 

Więcej informacji w serwisie internetowym Starostwa Powiatowego w Nowym Targu: Nieodpłatna pomoc prawna

 

 

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647