QR Icon

Rada Gminy w Rabie Wyżnej w dniu 29 grudnia uchwaliła budżet gminy na 2016 rok. Projekt uchwały budżetowej uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej.


Plan dochodów przewiduje wpływy w wysokości 45 691 804,67 zł, na które składają się m.in. podatki, subwencje i dotacje. Planowane wydatki wyniosą 49 075 618,67 zł,  w tym środki przeznaczone na zadania majątkowe 14 028 973,96 zł , opiekę społeczną  6 906 269,00 zł i oświatę 19 026 427,00 zł. 

Budżet jest mocno inwestycyjny i przewiduje wykonanie m.in. modernizację infrastruktury wodociągowej i sanitarnej, modernizację dróg gminnych, w tym rozbudowę drogi gminnej w Rokicinach Podhalańskich w ramach Programu Przebudowy Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej, modernizacje placówek oświatowych i projekty przebudowy centrów miejscowości. Poszczególne sołectwa wyznaczyły również zadania do realizacji w ramach środków sołeckich, wśród których znajdują się m.in. zakup namiotów i ławek na organizację imprez plenerowych, utrzymanie czystości w miejscach publicznych oraz organizację imprez kulturalno-integracyjnych.

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647