QR Icon

Stowarzyszenie Oświatowe ECHO w Rabie Wyżnej ogłasza XI edycję Programu Stypendiów Pomostowych na rok akademicki 2018/2019

Ten program jest dla Ciebie, jeżeli spełnisz następujące warunki:

- ukończyłeś szkołę ponadgimnazjalną w 2018 r. i jesteś maturzystą z 2018 roku;
- zostałeś przyjęty na I rok dziennych studiów I stopnia lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich akademickich uczelniach publicznych; pochodzisz z Gminy Raba Wyżna.
Fakt ten musi być potwierdzony zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być
krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl;
- pochodzisz z rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 1575 zł brutto. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością;
- osiągnąłeś dobre wyniki w nauce, tzn. min. 90 punktów na maturze. Liczbę punktów oblicz sam, stosując Algorytm.

Wszystkie powyższe warunki muszą być spełnione łącznie.

Dodatkowo musisz posiadać rekomendację naszej organizacji. W celu otrzymania rekomendacji należy kontaktować się z Prezes SO ECHO Jolantą Urbaniak.

Wnioski o stypendium należy składać on-line. Aplikacja internetowa jest aktywna od 2 lipca 2018 r. do 17 sierpnia 2018 do godziny 16-ej.

Program Stypendiów Pomostowych wraz z regulaminem i formularzami wniosków dostępny jest na stronach internetowych organizacji: www.fep.lodz.pl lub www.stypendia-pomostowe.pl

Każdy, kto zechce ubiegać się o stypendium powinien zapoznać się z Regulaminem programu na stronie http://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze krajowe/stypendia-na-i-rok/regulaminy/ Maturzyści mający rekomendacje lokalnych NGO – SEGMENT II.

Osoba do kontaktu ze strony Stowarzyszenia Oświatowego ECHO Jolanta Urbaniak tel: 604 321 491

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647