QR Icon

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie zmiany granic wsi i sołectw Raba Wyżna i Bielanka  

Wójt Gminy Raba Wyżna zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych w sprawie zmiany granic wsi i sołectw Raba Wyżna i Bielanka, polegającej na wyłączeniu części terenu wsi Raba Wyżna z sołectwa Raba Wyżna, obejmującej nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako działki ewid. nr 2224/2, 2224/3, 2224/4, 2225/1, 2225/3 i 2225/4 o łącznej pow. 0,9393 ha i przyłączeniu tych nieruchomości do obszaru sołectwa Bielanka, w sposób przedstawiony na załączniku graficznym.
Termin konsultacji społecznych: 9 września 2018 roku - Bielanka, 16 września 2018 roku - Raba Wyżna.

Szczegóły w BIP Urzędu Gminy

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647