QR Icon

Ogłoszenie Wójta Gminy Raba Wyżna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi Bukwina-Osiedle, Podsarnie, Raba Wyżna, Rokiciny Podhalańskie i Skawa w Gminie Raba Wyżna.

 

Projekty zmian planów wraz z prognozami oddziaływania na środowisko udostępnione zostaną do wglądu w dniach od 13.09.2018r. do 03.10.2018r. w Urzędzie Gminy Raba Wyżna (34-721 Raba Wyżna 41); w godzinach urzędowania.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach zmiany planów zostanie przeprowadzona w dniu 18 września 2018 r. w Urzędzie Gminy Raba Wyżna, początek o godz. 1100.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.10.2018r.

Treść ogłoszenia dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej.

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647