QR Icon

Do konkursu na Zastępcę Dyrektora ds. Lecznictwa SPGZOZ w Gminie Raba Wyżna zgłosił się jeden kandydat.

W dniu 24.08.2018 r. do Komisji wpłynął wniosek Dyrektora SPGZOZ w Gminie Raba Wyżna o wyrażenie opinii w przedmiocie kandydatury Pana lek. med. Jacka Skuzy na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa SPGZOZ w Gminie Raba Wyżna.

Komisja na swoim posiedzeniu w dniu 18.09.2018 r. po przeanalizowaniu przedłożonego wniosku, zapoznaniu się ze złożonymi dokumentami i wysłuchaniu kandydata jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię na temat w/w kandydatury.

- pełna treść w BIP

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647