QR Icon

19 września gmina Raba Wyżna, reprezentowana przez wójta -  Andrzeja Dziwisza oraz skarbnika gminy - Beatę Kalembę, podpisała z Ośrodkiem Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu umowę na dofinansowanie realizacji projektu ''Nowa era komputera - poprawa umiejętności korzystania z Internetu, e-usług przez mieszkańców gminy Raba Wyżna''.

W ramach projektu zostaną zorganizowane bezpłatne szkolenia z zakresu kompetencji cyfrowych („Rodzic w sieci”, „Moje finanse i transakcje” oraz „Internet dla seniora”) dla 264 mieszkańców gminy Raba Wyżna w wieku powyżej 25 roku życia.

Projekt będzie realizowany w okresie od października 2018 r. do lutego 2019 r.
Jego wartość to 147 839,95 zł.

Całość kosztów projektu pokryje, pozyskana przez gminę Raba Wyżna, dotacja ze środków UE, w ramach Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych„ III Oś Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.
Szczegóły dotyczące regulaminu, a także wzory dokumentów rekrutacyjnych stanowią załącznik do niniejszego artykułu.
Formularze dokumentów rekrutacyjnych można również pobrać w Urzędzie Gminy Raba Wyżna na Dzienniku Podawczym oraz w sekretariacie szkół podstawowych w Podsarniu i w Rokicinach Podhalańskich.

O dalszych działaniach realizowanych w ramach projektu będziemy informować na bieżąco.

WYNIKI KONKURSU DLA GMIN

 

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647