QR Icon

Postanowienie

Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 4 listopada 2018 r.

w sprawie zwołania I sesji Rady Gminy Raba Wyżna w celu złożenia ślubowania przez radnych oraz Wójta Gminy Raba Wyżna wybranych w wyborach przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r.

Na podstawie art. 20 ust. 2, art. 23a oraz 29a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432), Komisarz Wyborczy w Nowym Sączu II

postanawia, co następuje:

§ 1. Zwołać I sesję Rady Gminy Raba Wyżna na dzień 22 listopada 2018 r. o godz. 10.00 w Sali obrad Urzędu Gminy Raba Wyżna w celu złożenia ślubowania przez radnych oraz przez Wójta Gminy Raba Wyżna wybranych w wyborach samorządowych przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r.
§ 2. Ustalić porządek obrad I sesji Rady Gminy Raba Wyżna stanowiący załącznik do niniejszego postanowienia.
§ 3. Niniejsze postanowienie stanowi zaproszenie na I sesję rady.
§ 4. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

Załącznik
do Postanowienia
Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II
z dnia 4 listopada 2018 r.


Porządek obrad I sesji Rady Gminy Raba Wyżna

1. Otwarcie sesji przez najstarszego wiekiem radnego obecnego na sesji
2. Wystąpienie Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Rabie Wyżnej i wręczenie zainteresowanym zaświadczeń o wyborze na radnego oraz zaświadczenia o wyborze na Wójta Gminy Raba Wyżna
3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych
4. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Raba Wyżna
5. Wybór Przewodniczącego Rady
6. Ewentualne rozszerzenie porządku obrad
7. Zakończenie obrad


Komisarz Wyborczy
w Nowym Sączu II

(-) Piotr Borkowski

źródło: BIP Urzędu Gminy Raba Wyżna

 

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647