QR Icon

Wójt Gminy Raba Wyżna ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora:
- Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Rokicinach Podhalańskich

Oferty należy składać osobiście lub drogą pocztową w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem:
„Konkurs na stanowisko dyrektora……………………… (podać nazwę i adres jednostki)”
w sekretariacie Urzędu Gminy w Rabie Wyżnej w godzinach od 7.45 – 15.45
lub na adres: Urząd Gminy Raba Wyżna, 34-721 Raba Wyżna 41, w terminie do dnia: 18 lutego 2019r. do godziny 15.45

Szczegóły w BIP Urzędu Gminy -> Jednostki organizacyjne -> Nabór na wolne stanowiska kierownicze

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647