QR Icon

 

Wójt Gminy Raba Wyżna informuje, że Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Raba Wyżna na lata 2019 – 2022 został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Raba Wyżna nr IV/42/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Raba Wyżna na lata 2019 – 2022. Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Raba Wyżna na lata 2019 – 2022 zawiera wykaz obiektów znajdujących się w Gminnej Ewidencji Zabytków z terenu Gminy Raba Wyżna. Z wykazem tym zainteresowani mieszkańcy mogą zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie Urzędu Gminy, jak również w Urzędzie Gminy Raba Wyżna w Referacie Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska- pokój 3-02.

Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Raba Wyżna na lata 2019-2022 dostępny jest w BIP.

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647