QR Icon

Stowarzyszenie Oświatowe ECHO w Rabie Wyżnej ogłasza XII edycję Programu Stypendiów Pomostowych na rok akademicki 2019/2020

Ten program jest dla Ciebie, jeżeli spełnisz następujące warunki:

  • ukończyłeś szkołę ponadgimnazjalną w 2019 r. i jesteś maturzystą z 2019 roku;
  • pochodzisz z Gminy Raba Wyżna.
    Fakt ten musi być potwierdzony zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie stypendia-pomostowe.pl;
  • pochodzić z rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 1688 zł brutto. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością;
  • osiągać dobre wyniki w nauce, tzn. min. 90 punktów na maturze. Liczbę punktów oblicz sam, stosując Algorytm.

Wszystkie powyższe warunki muszą być spełnione łącznie.

Dodatkowo musisz posiadać rekomendację naszej organizacji .W celu otrzymania rekomendacji należy kontaktować się z Prezes SO ECHO Jolantą Urbaniak

Wnioski o stypendium należy składać on-line.   

Aplikacja internetowa jest aktywna od 1 lipca 2019 r. do 14 sierpnia 2019 do godziny 16-ej.

Program Stypendiów Pomostowych wraz z regulaminem i formularzami wniosków dostępny jest  na stronach internetowych organizacji:  www.fep.lodz.pl lub www.stypendia-pomostowe.pl 

Każdy, kto zechce ubiegać się o  stypendium powinien zapoznać się z Regulaminem programu na stronie http://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-krajowe/stypendia-na-i-rok/regulaminy/ Maturzyści mający rekomendacje lokalnych NGO – SEGMENT II .

 Osoba do kontaktu ze strony Stowarzyszenia Oświatowego ECHO Jolanta Urbaniak tel: 604 321 491

 

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647