QR Icon

Od 1 lipca 2019 r. obowiązują nowe ogólnokrajowe formularze informacji i deklaracji podatkowych, dotyczące podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.
Ustawa z dnia  9 listopada 2018r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz.U.z 2018 r.poz.2244), zastępuje-przewidziane obecnie dla rad gmin- upoważnienie do określania wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości  upoważnieniem dla ministra właściwego do spraw finansów publicznych do wydawania rozporządzeń w sprawie jednolitych wzorów deklaracji na podatek rolny,leśny i od nieruchomości.
Nowe formularze składane w wersji papierowej lub elektronicznej mają zastosowanie do informacji i deklaracji dotyczących podatków, z tytułu których obowiązek podatkowy powstał po 1 lipca 2019 roku.

Z dniem 1 lipca 2019r. weszło w życie  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. W sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz.U. z 2019r., poz.1104),  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na  podatek rolny (Dz.U. z 2019r., poz.1105) oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz.U. z 2019 r., poz.1126). Zostały w nich określone następujące wzory formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości rolny i leśny:
Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1)
załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZIN-1)
załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIN-2)
załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane pozostałych podatników (ZIN-3)

Deklaracja na podatek o nieruchomości (DN-1)
załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDN-1)
załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZDN-2)

Informacja o gruntach (IR-1)
załącznik do informacji o gruntach – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZIR-1)
załącznik do informacji o gruntach – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIR-2)
załącznik do informacji o gruntach – dane pozostałych podatników (ZIR-3)

Deklaracja na podatek rolny (DR-1)
załącznik do deklaracji na podatek rolny – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDR-1)
załącznik do deklaracji na podatek rolny – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZDR-2)

Informacja o lasach (IL-1)
załącznik do informacji o lasach – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZIL-1)
załącznik do informacji o lasach – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIL-2)
załącznik do informacji o lasach – dane pozostałych podatników (ZIL-3)

Deklaracja na podatek leśny (DL-1)
załącznik do deklaracji na podatek leśny – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDL-1)
załącznik do deklaracji na podatek leśny – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZDL-2)

Poza powyższymi  rozporządzeniami Ministerstwo Finansów przygotowało również dodatkowe rozporządzenie dotyczące sposobu przesyłania nowych formularzy, dające możliwość składania ich drogą elektroniczną. Chodzi o Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 czerwca  2019 r. w sprawie sposobu przesyłania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz.U. z 2019r., poz.1185 . Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 czerwca  2019 r. w sprawie sposobu przesyłania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz.U. z 2019r., poz.1153). Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 czerwca  2019 r. w sprawie sposobu przesyłania informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz.U. z 2019r., poz.1154), które również wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2019 r. Rozporządzenia te określają:
- sposób przesyłania informacji oraz deklaracji podatkowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
- rodzaje podpisu elektronicznego, którym powinny być opatrzone informacje oraz deklaracje.

Zgodnie z w/w Rozporządzeniami   informacje i  deklaracje  podatkowe mogą być przesyłane z wykorzystaniem:
- elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP);
- innego systemu teleinformatycznego  udostępnionego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego.
Informacje i deklaracje mogą być opatrywane:
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
- podpisem osobistym
- podpisem zaufanym.

Druki aktualnych formularzy dostępne są pod adresem: https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647