Drukuj

W piątek, 9 sierpnia w sali sesyjnej UMWM odbyło się uroczyste podpisanie listów intencyjnych wspierających dalszą realizację projektu Małopolski Tele-Anioł. W spotkaniu udział wzięła Marta Malec-Lech z zarządu województwa.

Małopolski Tele-Anioł wspiera osoby najbardziej potrzebujące w naszym województwie, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności potrzebują pomocy. Zapewnia realną opiekę między innymi dzięki opasce bezpieczeństwa. Jest lekka i łatwa w obsłudze i przede wszystkim ratuje życie

– podkreśliła Marta Malec-Lech z zarządu województwa.

Małopolski Tele-Anioł to nie tylko opaska, ale także pomoc w domu dla najbardziej potrzebujących – osób samotnych i tych, którym rodzina nie może zapewnić opieki. Projekt Małopolski Tele-Anioł, to największe przedsięwzięcie tego typu w Polsce. Całkowity koszt projektu to ponad 38 mln zł, z czego blisko 32,5 mln zł stanowią środki unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Listy intencyjne podpisali przedstawiciele 31 gmin i 6 powiatów w tym Gmina Raba Wyżna gdzie w imieniu Wójta list został podpisany przez kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Danutę Lemiszkę, która dołącza do 94 gmin, które dotychczas zadeklarowały współpracę związaną z realizacją projektów w ubiegłym roku.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia osób niesamodzielnych poprzez realizację działań na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i sąsiedzkich w miejscu zamieszkania oraz usług wykorzystujących nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, które umożliwią osobom niesamodzielnym jak najdłuższe bezpieczne pozostanie w ich środowisku. Małopolski Tele-Anioł  zapewnia realną opiekę między innymi dzięki opasce bezpieczeństwa, która jest lekka i łatwa w obsłudze i przede wszystkim ratuje życie.

Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać na stronie projektu www.malopolska.pl/teleaniol. Informacji o projekcie jak również pomocy w zgłoszeniu do udziału w projekcie udzielają pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej.

W ramach projektu:

W projekcie zaplanowano również szkolenia dla opiekunów oraz sąsiadów w zakresie świadczenia usług opiekuńczych.

Jak działa system teleopieki?

Usługi opiekuńcze i sąsiedzkie usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania.

Z 10 000 osób niesamodzielnych włączonych do projektu – 3 216 uczestników (w zależności od potrzeb i stopnia niesamodzielności) skorzysta z usług opiekuńczych (1 608 osób) lub sąsiedzkich usług opiekuńczych (1 608 osób) świadczonych w miejscu zamieszkania.

USŁUGI OPIEKUŃCZE

SĄSIEDZKIE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Kto może skorzystać z usług Małopolskiego Tele-Anioła?

MINIMALNE WARUNKI UDZIAŁU W PROJEKCIE (kryteria włączenia)

Osoby, które chcą uczestniczyć w projekcie muszą spełniać łącznie poniższe kryteria:

KRYTERIA PERMIUJĄCE (preferowane)

Osoby z grupy preferowanej do objęcia wsparciem będą włączane do projektu w pierwszej kolejności. W procesie rekrutacji przewidziano dodatkowe punkty dla osób z grup preferowanych tj.:

Wsparcie w pierwszej kolejności udzielane będzie także osobom, które nie korzystają z pomocy w ramach istniejącego systemu pomocy społecznej. W odniesieniu do osób korzystających z tego systemu, kierowane do nich wsparcie będzie komplementarne do dotychczasowego.

Usługi opiekuńcze i sąsiedzkie usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania mogą być przyznane osobie niesamodzielnej i przysługują:

Rekrutacja.

https://www.malopolska.pl/teleaniol/rekrutacja

Odsłony: 261