QR Icon

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej informuję, że w wyniku zapytania ofertowego znak: 271.1.2019 r. Dotycząca świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania na 2019 r. 

Wybrana została najkorzystniejsza oferta złożona przez:

CE LINGUA Sp. z o.o. Bohaterów Września 1 a/c, 31-620 Kraków.

Uzasadnienie:

Oferta złożona przez CE LINGUA Sp. z o.o. os. Bohaterów Września 1 a/c, 31-620 Kraków spełniła warunki zawarte w zapytaniu oraz otrzymała największą ilość punktów. Kryterium oceny była cena.

Skan w formacie PDF

 

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647