QR Icon

W dniu 18 października 2019 r. pod przewodnictwem Wojewody Małopolskiego - Piotra Ćwika zawiązał się Społeczny Komitet ufundowania sztandaru dla 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej (11 MBOT) im. gen. bryg. Leopolda Okulickiego ps. "Niedźwiadek". W jego skład weszli m.in. przedstawiciele Światowego Związku Żołnierzy AK oraz weterani Zgrupowania AK "Żelbet", którego tradycje dziedziczy Brygada z Małopolski.
Sztandar wojskowy

Fot1

Sztandar wojskowy jest znakiem jednostki wojskowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Jest symbolem tradycji,  wierności, honoru i męstwa, których Ojczyzna wymaga od swych żołnierzy. Obowiązkiem żołnierza jest bronić i strzec sztandaru jednostki wojskowej.

Jak będzie wyglądać sztandar?

Na rewersie, po środku sztandaru znajdować się będzie wieniec z napisem w trzech wierszach „BÓG HONOR OJCZYZNA”. W prawym górnym rogu umieszczona zostanie pamiątkowa odznaka 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej, a w prawym dolnym rogu odznaka pamiątkowa Zgrupowania AK „Żelbet”. Po drugiej stronie na górze będzie Krzyż Armii Krajowej, poniżej Herb Województwa Małopolskiego.

Zbiórka funduszy

W listopadzie 2018 r. Minister Obrony Narodowej – Mariusz Błaszczak wydał zgodę na działalność Komitetu oraz na ufundowanie sztandaru 11 MBOT. Tradycją tego typu przedsięwzięć jest możliwość zapisania się na kartach historii poprzez honorowe wsparcie zbiórki funduszy na sztandar. Wartość cegiełki została określona na 10 zł, a kwota darowizny stanowi jej wartość lub jej wielokrotność. Dla każdego darczyńcy przewidziano dedykowany certyfikat, który będzie do odbioru w siedzibie 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej po wręczeniu sztandaru.


Darowizny można wpłacać na konto bankowe:
NAZWA: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Strzelectwa w Rzeczypospolitej Polskiej, KRS: 0000394256
ADRES: ul. Żywiecka 12, 30-427 Kraków
NR RACHUNKU: 78 1240 4533 1111 0010 9414 0504
TYTUŁ PRZELEWU: Darowizna na sztandar dla 11 MBOT

Fot2

Źródło i więcej informacji: https://www.wojsko-polskie.pl/11bot/articles/aktualnosci-w/2020-01-17t-sztandar-11-maopolskiej-brygady-obrony-terytorialnej/

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647