Drukuj

Z uwagi na fakt, że obecnie Ośrodki Zdrowia pracują w trybie teleporad, mogą występować okresowe trudności z komunikacją na telefoniczne numery kontaktowe ośrodków zdrowia.

Odbywa się to w ten sposób, że Pacjent dzwoni do ośrodka zdrowia, gdzie panie Rejestratorki odbierają połączenie i rejestrują pacjenta na wizytę do lekarza. Po zarejestrowaniu wyciągana jest kartoteka pacjenta i przekazywana jest razem z nr. telefonu kontaktowego do lekarza , który kontaktuje się z pacjentem z innego numeru telefonu. Pacjenci są przyjmowani przez lekarza zgodnie z kolejnością, podobnie jak przy tradycyjnym przyjmowaniu.

Rejestracja telefoniczna jednego pacjenta trwa kilka minut , rejestracja odbywa się w trybie ciągłym.

Ośrodki pracują w godz. Od 8:00 do18:00 z obserwacji wynika, że łatwiej jest dodzwonić się do ośrodka zdrowia w godzinach popołudniowych. Pacjenci, którzy dzwonią w sprawie recept lub mniej pilnych spraw powinni dzwonić w godzinach późniejszych, aby umożliwić dodzwonienie się tym pacjentom, którzy potrzebują pilnej pomocy.

Ze względu na specyfikę pracy ośrodków zdrowia (dostęp do dokumentacji medycznej indywidualnej dla każdego pacjenta i ilość personelu medycznego) zwiększenie ilości telefonów kontaktowych nie poprawi sytuacji.

Dlatego w sytuacji kontaktu z ośrodkami zdrowia zalecana jest cierpliwość i zrozumienie zaistniałej sytuacji. Podobnie jak poprzednio konieczne było oczekiwanie w kolejce do przyjęcia przez lekarza.

Proszę pacjentów o niekierowanie pretensji i niewywieranie presji do personelu medycznego, który w obecnym czasie z narażeniem własnego zdrowia bardzo ofiarnie pracuje.

Szanujmy ich pracę, bo nie ma ich kto zastąpić.

Krzysztof Stachura
Dyrektor SPGZOZ w Gminie Raba Wyżna

Odsłony: 586