QR Icon

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu rozstrzygnął przetarg na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1665K Skawa – Raba Wyżna w km od 5+541,60 do km 6+972,07,00 w miejscowości Spytkowice i Raba Wyżna”. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma HOLL-BUD z Podwilka.

Mapa zadania rozbudowy drogi Spytkowice - Raba Wyżna

Wśród wszystkich ofert które wpłynęły na przetarg, najkorzystniejszą pod względem finansowym złożyła firma HOLL-BUD Emil Holla z Podwilka. Jej cena wyniosła 3 587 403,49 zł. Po podpisaniu umowy oraz przekazaniu placu budowy, wykonawca będzie mógł przystąpić do prac.

Rozbudowa zostanie poprowadzona wzdłuż 1,43 km odcinka drogi od istniejącego chodnika w Spytkowicach do skrzyżowania z drogą krajową nr 7 i dalej aż do kapliczki w Rabie Wyżnej.

Inwestycja swym zakresem obejmuje m.in.:
- roboty rozbiórkowe,
- budowę chodnika lewo i prawostronnego o szerokości 2,0 m,
- przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych,
- przebudowę skrzyżowań,
- budowę poszerzeń jezdni,
- wykonanie ścieku przykrawężnikowego,
- budowę kanalizacji deszczowej,
- przebudowę przepustów drogowych,
- wykonanie zatoki autobusowej,
- wykonanie nowej nawierzchni,
- montaż znaków i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym m.in: montaż barier ochronnych, znaków aktywnych oraz wykonanie na przejściu dla pieszych kostki Braille’a,
- przebudowę kolidujących ogrodzeń.

Termin zakończenia robót wyznaczony został do 13 listopada 2020r.

Źródło: https://pzd.nowotarski.org.pl

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647