QR Icon

W związku z obowiązującym na terenie naszego kraju stanem epidemii nie odbędzie się coroczna uroczysta gala wręczenia Stypendium Wójta Gminy najzdolniejszym uczniom szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020

Rozdanie dyplomów ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne odbędzie się wraz z rozdaniem świadectw w poszczególnych szkołach podstawowych z terenu Gminy Raba Wyżna w ustalonych przez Dyrektorów godzinach i miejscach. Najzdolniejsi uczniowie z terenu gminy Raba Wyżna otrzymali stypendia Wójta Gminy za wysokie wyniki w nauce, wysokie osiągnięcia sportowe uzyskane w roku szkolnym 2019/2020 oraz za udział w konkursach przedmiotowych i wiedzy.

O stypendia mogli ubiegać się uczniowie którzy:

  • uzyskali średnią nie mniejszą niż 5,45;
  • zdobyli tytuł finalisty, laureata w konkursach przedmiotowych i wiedzy organizowanych przez kuratorów oświaty lub zajęcie od I do III miejsca w ww. konkursach na szczeblu wojewódzkim lub ogólnopolskim;
  • wyróżnili się poprzez zajęcie od I do III miejsca w turniejach i rozgrywkach sportowych w dyscyplinach indywidualnych na szczeblu powiatowym, wojewódzkim lub ogólnopolskim organizowanych w ramach wojewódzkiego i ogólnopolskiego systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży lub organizowanych przez polskie związki sportowe, lub wyróżnili się poprzez zajęcie od I do III miejsca w turniejach i rozgrywkach sportowych w dyscyplinach drużynowych na szczeblu ogólnopolskim;
  • zdobyli tytuł finalisty lub laureata w turniejach: Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego, Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej, na szczeblu nie niższym niż powiatowy. Serdecznie gratulujemy wszystkim wyróżnionym uczniom i ich rodzicom i opiekunom.

Serdecznie gratulujemy wszystkim wyróżnionym uczniom i ich rodzicom i opiekunom.

Poniżej przedstawiamy listę tegorocznych stypendystów.

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647