QR Icon

W dniu 24.07.2020r. Sekretarz Gminy Raba Wyżna Pan Robert Migiel odebrał z rąk Marszałka Województwa Małopolskiego Pana Witolda Kozłowskiego promesę dot. przyznanej pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Małopolskiego na zadanie realizowane pn.: „Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Skawa” w ramach projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa - MIRS” w 2020 roku.

Fot. Odbiór promesy dofinansowanie budowy boiska w Skawie

Fot: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/sport/sadecczyzna-3-mln-zl-na-nowe-boiska-i-silownie-plenerowe-oraz-remonty-miejsc-rekreacji

Wartość dofinansowania: 152 320,00 zł.
Planowany termin zakończenia zadania: listopad 2020r.

Opracowanie: Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647