Drukuj

W dniu 06.08.2020r. Pan Andrzej Dziwisz - Wójt Gminy Raba Wyżna podpisał umowę z firmą: USŁUGI BUDOWLANE ROBOTY ZIEMNE Pajdzik Marian, 34-736 Lubomierz 22 na realizację zadania pn.: „Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Skawa” w ramach projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa - MIRS” w 2020 roku.

Zadanie polegać będzie na budowie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej o wym. 44x22m (pole do gry: 40x20m): w piłkę nożną, piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówkę. Całkowita wartość zadania: 394 707,00 zł, w tym: wartość dofinansowania: 152 320,00 zł. Termin zakończenia zadania: 30.11.2020r.

Opracowanie: Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy

Odsłony: 165