QR Icon

WÓJT GMINY RABA WYŻNA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY RABA WYŻNA z siedzibą w Rabie Wyżnej nr 41, stanowisko pracy:  młodszy referent ds. obsługi finansowo-kasowej i księgowości, liczba etatów: 1 etat. 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w terminie do 23 października 2020 r. do godz. 14:00 w Sekretariacie Urzędu Gminy,
pocztą na adres: Urząd Gminy, 34‑721 Raba Wyżna 41, z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko młodszego referenta ds. obsługi finansowo-kasowej i księgowości lub drogą elektroniczną poprzez skrzynkę ePUAP - składane dokumenty należy opatrzyć bezpiecznym podpisem kwalifikowanym zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Szczegóły ogłoszenia w BIP (bip.rabawyzna.pl) Urzędu Gminy w zakładce - >Władze gminy, budżet -> Nabory na wolne stanowiska urzędnicze 

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647