QR Icon

Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl

 

W dniu 18.09.2020r. Gmina Raba Wyżna podpisała umowę dotacji na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości, który zostanie przekazany jednostce OSP Bielanka.

W/w samochód jest współfinansowany ze środków – Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.     
Nabycie przedmiotowego samochodu przyczyni się do szybszej, sprawniejszej, bezpieczniejszej interwencji jednostki OSP Bielanka w podejmowanych akcjach bojowych, a także zwiększy się bezpieczeństwo mieszkańców z terenu gminy, a także ościennych gmin.

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647