QR Icon

W związku z przedłużeniem terminu realizacji projektu pn. „Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu gminy Raba Wyżna”, nr projektu RPMP.05.02.02-12-1106/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Wójt Gminy Raba Wyżna zachęca mieszkańców do składania wniosków do wyżej wymienionego projektu.

O dofinansowanie mogą się ubiegać osoby fizyczne. W ramach projektu przewidziano nieodpłatny odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z obszaru Gminy. Projekt (wywóz zdemontowanych odpadów azbestowych lub gruzu azbestowego) będzie realizowany do dnia 31 maja 2021 roku, po przeprowadzonej procedurze wyboru wykonawcy usługi.

Szczegóły dotyczące regulaminu oraz warunków przyznawania pomocy, a także obowiązujące wzory wniosków można uzyskać w Referacie Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Raba Wyżna w pokoju 3-02 lub pod numerem telefonu 18 26 91 271.

Regulamin oraz załączniki dotyczące w/w projektu można również pobrać tutaj.

 

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647