QR Icon

Gmina Raba Wyżna  podpisała umowę z Marszałkiem Województwa Małopolskiego na realizację zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla prawobrzeżnej części Raby Wyżnej wraz z łącznikiem kanalizacji pomiędzy lewobrzeżną Rabą, a prawobrzeżną Rabą w dolnej części Raby Wyżnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną
i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach operacji typu Gospodarka wodno – ściekowa.


Całkowita wartość zadania: 2 922 347,65 zł, w tym dofinansowanie: 1 491 406,00 zł.
Planowany termin zakończenia zadania: kwiecień 2022 r.

Obecnie Gmina Raba Wyżna ogłosiła postępowanie przetargowe na w/w zadanie, które będzie obejmowało wykonanie głównego kanału wraz z kanałami bocznymi o łącznej długości: 2,3 km na rolach: Kapałkówka, Wójcikówka, Bogdałówka, Wojtusiówka, Łopatkówka oraz Role w miejscowości Raba Wyżna.
Zasięg nowej kanalizacji obejmie możliwość wykonania przyłączy do następujących budynków: 418, 419, 420, 455, 454, 453, 456, 460a, 446, 455a, 445, 448, 444, 460b, 468b, 468a, 459, 468, 467a, 467, 463, 458, 461, 497, 394, 549a, 546, 566, 555, 563a, 563, 562, 565a, 564, 567, 560, 568a, 570, 571, 572, 578, 582, 587d, 587, 587b, 587c, 589, 579a, 581, 583b, 601.

Ponadto by dalej kontynuować powyższe zadanie Gmina Raba Wyżna złożyła wniosek w ramach naboru o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego na współfinansowanie zadania obejmującego budowę sieci kanalizacji sanitarnej
o długości ok. 6 km w miejscowości Rokiciny Podhalańskie i Raba Wyżna. W ramach planowanego zadania zostanie wykonany kanał główny kolektora kanalizacji wraz z kanałami bocznymi.

mapa przebiegu kanalizacji w części Raby Wyżnej

Opracowanie: Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647