QR Icon

Wójt Gminy Raba Wyżna informuje, że ruszył nabór w konkursie „Zabytek Zadbany”.


Konkurs ma na celu promocję właściwej opieki nad zabytkami – prowadzonych wzorowo prac badawczych, konserwatorskich, rewaloryzacyjnych i adaptacyjnych, a także systematycznych działań na rzecz właściwego utrzymania zabytków. Nadzór nad Konkursem w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego sprawuje Generalny Konserwator Zabytków.
Wnioski należy przesyłać na adres sekretariatu konkursu: NID Oddział Terenowy w Olsztynie, ul. 11 Listopada 4, 10-104 Olsztyn, w terminie do 31.01.2021 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Konkurs ma charakter otwarty, nieodpłatny i adresowany jest do właścicieli, posiadaczy i zarządców obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych.

Informacje o Regulaminie konkursu oraz druki zgłoszenia dostępne są na stronie Narodowego Instytutu Dziedzictwa:
https://www.nid.pl/pl/Dla_wlascicieli_i_zarzadcow/Zabytek_zadbany/.

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647