QR Icon

Wójt Gminy Raba Wyżna na polecenie Wojewody Małopolskiego informuje, że istnieje możliwość zorganizowania transportu dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punków szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2 w tym osób niepełnosprawnych transport taki może być przeznaczony wyłącznie dla:

1. Posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę ze schorzeniami.

2. mających trudności z dostępem do punktu szczepień osoby starsze niemające możliwości zorganizowania dojazdu do punktu szczepień (samotne bez wsparcia rodziny)

W związku z powyższym proszę dzwonić pod nr. 18 2671231 wew. 24

Źródło: https://gopsrw.pl/

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647