QR Icon

Zapraszamy osoby w wieku 15-29 roku życia do udziału w projekcie pn. „Do zatrudnienia z POWERem”
Jest to projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób młodych w wieku 15-29 lat, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Grafika z informacją o projekcie
W ramach projektu zapewniamy możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom/uczestniczkom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO, o ile wpisują się w grupy docelowe projektu

Okres realizacji Projektu: 01.09.2020 – 30.06.2023

Celem projektu jest:
Zwiększenie zdolności do zatrudnienia oraz poprawa sytuacji na rynku pracy 200 osób młodych w wieku 15-29 lat, biernych zawodowo, bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędach pracy oraz pracujących w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. Młodzież NEET) zamieszkująca na terenie powiatów suskiego, nowotarskiego i tatrzańskiego.

Więcej informacji tu: https://systema.pl/do-zatrudnienia-z-powerem/

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647